Uitnodiging betaling Contributie 2021

Beekbergen, 14Januari 2021

 

Beste leden VVE Beekbergen,
 
 
De contributie 2021 is ongewijzigd ten opzichte van 2020 en bedraagt € 20,-  Dat bedrag betreft de reguliere verenigingscontributie voor uw lidmaatschap ongeacht het aantal kavels dat u bezit.
 
Zoals in de statuten is opgenomen wordt de verenigingscontributie in januari geïnd.

Ik verzoek u de contributie vóór 31 januari te betalen op onderstaand rekeningnummer van de vereniging.

bankrekening                         : NL75RABO 0130 1745 48
ten name van                         : Vereniging Valouwe Eigenaren
onder vermelding van           : ‘contributie 2021’ en uw kavelnummer
 
Wij verzoeken u met klem altijd uw kavelnummer te vermelden. Het komt namelijk voor dat de naam waaronder u als lid staat ingeschreven, anders is dan de tenaamstelling van uw bankrekening. Het kavelnummer is dan de enige sleutel om de contributie juist te verwerken.

 Met vriendelijke groet,

Carla Blom

Penningmeester VVE

 

Geef een antwoord