Reactie op brief van Droomparken

Beekbergen, 26 januari 2019

Beste leden VVE,

Naar aanleiding van de brief  van DP, die onlangs aan sommige kavelhouders van de Valouwe is gestuurd, genaamd:  "handhaving in het kader van revitalisering", ondertekend door R. Weijers, is het volgende bericht door ons opgemaakt:

Na enkele verontrustende berichten van leden heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen leden van het dagelijks bestuur van de  VVE en de beheerder, Richard Weijers,  over de reden van verzending van deze brief en de strekking van de inhoud.

In dit gesprek bleek dat het accent van de brief  ligt  op de aanpak van het langdurig onderverhuren van recreatiewoningen door eigenaren.  Dit wordt mede ingegeven door de recente controle die heeft plaatsgevonden op ons park. Onze  VVE  kan zich ook vinden in naleving van deze regels..

Daarnaast is gelijk in deze brief  de situatie van “ongeoorloofde” aanbouwsels en carports meegenomen.

De VVE is echter nog in gesprek met DP over het aanpassen van de regelgeving over de carports e.d. Hiertoe zijn de eerste gesprekken, in aanwezigheid van een architect, gevoerd. Het ligt in de bedoeling snel tot overeenstemming te komen.

Zolang dit overleg nog niet is afgerond met een gezamenlijk standpunt  en instemming van de gemeente Apeldoorn, zal Richard Weijers  terughoudend zijn in de handhaving van de huidige regels. In de gesprekken met de eigenaren zal hij dit ook aangeven.

Namens het dagelijks bestuur van de VVE

Harry Hoekstra

Paul Pirovano

Geef een antwoord