Nieuwsbrief september 2020

 

 

Nieuwsbrief Vereniging Valouwe Eigenaren

 

september 2020

 

Beste leden van onze Vereniging de Valouwe Eigenaren,

 

Na een prachtige, soms te hete zomer kunnen we nu genieten van het najaar.

De blaadjes gaan vallen. De eerste schitterende herfstkleuren zien we al verschijnen.

 

Aanvankelijk leek de corona een grote financiële strop te worden voor het park. Reserveringen werden afgezegd. Zwembad en lobby gesloten.

Na de intelligente lockdown bleek het recreëren op een park een heel goed alternatief voor een onzekere buitenlandse vakantie. Eigenaren kwamen meer en langer. De aanvragen voor het huren van een vakantiewoning piekten. Met Droomparken gaat het goed. Ook de samenwerking met reisbureau Tui draagt bij aan een goede verhuuropbrengst.

 

Parkbeheer

Zoals altijd heeft het goed beheren van het park voortdurend aandacht nodig en wel van twee kanten. De parkbeheerder Richard Wijers en de eigenaren. Het spreekt vanzelf dat eigenaren hun eigen grond/tuin en chalet op orde houden. Zo niet, dan kan de eigenaar door de parkbeheerder daarop aangesproken worden.

Het onderhoud van het overige deel van het park is lastiger. Een beheerder ziet niet alle dagen of alle lampen in de lantaarnpalen branden, of dat de milieustraat een keer extra geleegd moet worden of er nog voldoende poepzakjes voor de honden zijn.

Huisvuil wordt afgehaald bij de recreatiewoningen. Dat is natuurlijk gemakkelijk voor u. In de praktijk staan de zakken vaak te vroeg en te lang buiten. Zowel honden als vogels denken in de zakken lekkere hapjes te vinden en maken die zakken open. Resultaat …vuilnis ligt los op en langs de wegen. De VVE is van mening dat dit soort vervuiling lang genoeg geduurd heeft. Ook vragen en waarschuwingen helpen niet om sommige bewoners zich aan de regels te houden.

Het lijkt ons wellicht hygiënischer om zelf ons eigen huisvuil naar de milieustraat te brengen zoals dat op alle andere parken gebruikelijk is. Huurders zijn al verplicht om huisvuil weg te brengen. 

Op de ALV zullen we dit met u bespreken. We horen graag uw mening hierover.

 

Droomparken reageert de afgelopen tijd steeds meer alleen op schriftelijke meldingen via TOPDESK. Heeft u melding van verstoringen, overlast, schades en defecte zaken, als lampen ed. dan raden we sterk aan dit te melden in TOPDESK. 

 

 

 

Meer Jaren Onderhoudsplan.

Ons MJOP loopt van 2016 tot 2020. In de afgelopen jaren heeft o.a. een inspectie van de bomen plaatsgevonden en is het asfalt gerepareerd/vervangen.

Het bestuur heeft een globaal concept ontvangen voor het nieuwe MJOP 2021-2025.

Het bestuur wil eerst een evaluatie van de periode 2016-2020. Wat is er gedaan, wat is er uitgegeven en waaraan, wat is er over.

Hierna kunnen we bespreken wat er in de komende jaren moet gebeuren en kan de begroting worden opgesteld.

 

Slimme meters:

De onlangs gehouden enquete over de aanschaf van de slimme meters, heeft als uitslag gegeven, dat ruim 67% van de leden vóór aanschaf is.

Het is handig als eigenaren zelf hun gas-, water- en elektrische meterstanden op ieder moment kunnen aflezen en de meterstand kunnen doorgeven aan Droomparken. Het bedrijf Enelogic gaat ons voorzien van slimme meters. Een medewerker van Enelogic komt op de ALV het één en ander hierover vertellen en de ingediende vragen beantwoorden.

 

Samenwerking met het Bospark:

Henk van Blitterswijk, voorzitter van Vereniging Bospark Beekbergen heeft onze voorzitter uitgenodigd voor een gesprek om te bezien in hoeverre wij kunnen samenwerken.

Het Bospark en de Valouwe hebben gescheiden financiën. Ieder deel van het park heeft zijn eigen gratis voorzieningen waar men in het MJOP voor onderhoud aan meebetaalt.

Het bestuur komt tot de conclusie dat er een te groot verschil is tussen beide parken en dat een nauwere samenwerking voor de Valouwe in de huidige situatie geen zin heeft.

 

Website:

Het blijkt dat onze website voor sommigen lastig bereikbaar is.

De website wordt daarom vereenvoudigd.

Het archief van oude zaken wordt verwijderd.

De website wordt zonder inloggen bereikbaar voor iedereen.

De mogelijkheid om uw recreatiewoning via de website te koop aan te bieden blijft gehandhaafd.

De Nieuwsbrief komt op de website en wordt ook via de mail toegestuurd.

Neemt u eens een kijkje op de website:

 

                                www.verenigingvalouwe.nl

 

 

Communicatieprotocol:

Onze voorzitter, Paul Pirovano, heeft een communicatie protocol opgesteld. Het doel is de communicatie tussen Droomparken en de eigenaren beter te laten verlopen. Het protocol is aan Richard overhandigd. Hij bespreekt het met de directie Droomparken. Het protocol wordt na afstemming met de directie opgestuurd.

 

 

 

 

Communicatie is natuurlijk nooit eenzijdig. Ook de eigenaren dienen via TOPDESK wensen en acties kenbaar te maken, zoals:

 

Zagen/kappen bomen, belangrijk dat dit vooraf schriftelijk is goedgekeurd door Parkmanagement. Vervolgens van belang door te geven kavelnummer, wanneer start en hoe lang?

Onderhoud aan woning, zagen, timmeren, schuren, alles wat behoorlijke geluidsoverlast geeft aan de beheerder te melden, wederom kavelnummer, wanneer start en hoe lang (gereed)?

Verder, is het belangrijk te weten welke bedrijven er op het park aanwezig zijn  omwille van veiligheid, zorg, calamiteiten en communicatie. Ook hier geldt deze tijdig door te geven, reden bezoek, kavelnummer en hoe lang aanwezig.

Alle vragen en problemen melden via TOPDESK dan wordt er op gereageerd.

 

Er worden ons ook vragen gesteld over het gebruik van sauna, zwembad en tennisbaan. Het gebruik van het zwembad is kosteloos. Voor de tennisbaan en sauna wordt een vergoeding gevraagd. Voor alle faciliteiten dient u vooraf een afspraak te maken via de app van droomparken of via de lobby.

 

Parkeerplaats Tiny houses:

De Tiny houses staan op Natura 2000 gebied. Dit is natuurgebied en daar horen geen afgeperkte parkeerplaatsen op. Er wordt nagedacht over hoe toch op ordentelijke wijze kan worden geparkeerd..

Er wordt gewerkt aan de verlichting op dit parkeerterrein. Afhankelijk van levertijd armaturen, wordt de verlichting aangesloten. De laadpaal voor elektrische auto’s is aangesloten op het laagspanningsnet, snelladen komt t.z.t. De oude auto met pools kenteken is eindelijk verwijderd van het terrein.  

 

ALV

De Algemene Ledenvergadering is op vrijdag 6 november in Eerbeek. We hopen dat de aangepaste coronamaatregelen deze vergadering door kan laten gaan. Wij zullen hierop inspelen en de maatregelen die van toepassing zijn handhaven en aan u communiceren in de uitnodiging.  Na de pauze zijn er twee sprekers. Andries Bruil, directeur Droomparken. Andries heeft twee onderwerpen waarover hij informatie met ons wil delen, nl. het samengaan Europarcs en Droomparken en het project Vitale Valouwe, over de toekomst van de Valouwe.

De tweede spreker is een afgevaardigde van Enelogic het bureau dat de slimme meters gaat verzorgen. Binnenkort krijgt u een uitnodiging voor de vergadering.

 

We wensen u nog een prettige nazomer.

 

Het bestuur van de Vereniging Valouwe Eigenaren

 

 

 

Geef een reactie