Nieuwsbrief juni 2020

 

 

Nieuwsbrief Valouwe juni 2020

 

Aan onze leden van de Vereniging Valouwe Eigenaren

 

Beste mensen,

 

Een bijzondere tijd. Een virus dat wereldwijd verspreid is, waar mensen ziek van worden en aan kunnen overlijden. Het heeft invloed op de economie, onderwijs, zorg, en ook op de recreatieparken. Nu is ons park niet gesloten geweest, maar het was er toch rustiger en het heeft zeker invloed op de verhuur van de chalets/vakantiehuizen. De optimistische verwachting is dat meer Nederlanders vakantie in eigen land gaan houden, dus ook bij Droomparken.

Het bestuur hoopt dat u allen in goede gezondheid verkeert en wenst dat u de komende tijd gezond blijft en kunt genieten in en van ons mooie park.

Door het verzetten van de Algemene ledenvergadering heeft u geruime tijd niets van ons gehoord. Wij zijn echter wel actief gebleven naar Droomparken over het beheer, klachten over communicatie naar de eigenaren en gewenste vervangingen.

In deze nieuwsbrief berichten wij o.a. over deze onderwerpen.

Het plan is om de Algemene ledenvergadering in het najaar te organiseren. Zodra de datum is vastgesteld ontvangt u daarover bericht.  

 

Parkbeheer

Het is een zaak van voortdurende aandacht en zorg om het park blijvend veilig, schoon en heel te houden. We vragen dan ook aan alle eigenaren om hun best te doen hun eigen tuin en chalet een goed aanzien te geven. De parkmanager Richard Wijers zorgt met zijn werknemers dat de paden schoon zijn en het groen van het park er goed verzorgd uit ziet. De milieustraat wordt iedere donderdag geleegd en zo nodig nog een extra keer. Als u ziet dat er geruimd moet worden geef dat alstublieft door aan de lobby. Cees den Haan, ons bestuurslid, loopt veel rond op het park en meldt o.a. kapotte lampen in lantaarnpalen. Het nummer staat op de paal. U kunt dat ook doen en een melding maken bij de lobby.

De voorzitter en de vicevoorzitter van de VVE hebben eens in de drie maanden overleg met de beheerder en de operationeel directeur. Dan komen o.a. items aan de orde over het onderhoud van het park. Ook worden nieuwe ontwikkelingen besproken.

 

Op dit moment zijn we in overleg over het vervangen van de gas-, elektriciteit- en watermeters. Doel is om met de nieuwe meters fouten in halfjaarlijkse opnames te voorkomen en alle eigenaren kunnen dan op ieder moment de standen op afstand aflezen op de pc, laptop of smartphone.

Hiervoor is een enquête naar u verzonden om uw mening te vragen.  Wij zetten ons nu volledig in om foutloze meterstanden te verkrijgen, heeft u de enquête nog niet ingevuld, dan willen wij graag alsnog van u weten of u voor of tegen dit initiatief bent. Vul daarom s.v.p. het enquête formulier per omgaande in!!.

Klik op onderstaande link om in het stemformulier te komen.

https://forms.gle/EVAydFyeG4T78exY6

 

Op het moment van het maken van deze nieuwsbrief zijn er 82 van de 156 leden die hebben gereageerd. Met de uitslag van de enquête gaan wij naar Droomparken. We hopen dat de overige 74 leden ons ondersteunen om het standpunt van de vereniging uit te dragen. Wij doen ons best, doet u mee?

Voor de antwoorden op de ingediende vragen en opmerkingen op het enquête formulier kunt u op de volgende link klikken:

 

https://docs.google.com/document/d/17yTdXsH1w2QdS6osGwINdTF8Fb-S9LItMTLyM0QyGkM/edit?usp=sharing

 

 

Lopende zaken

Wij ontvingen van verschillende leden klachten met betrekking tot de diverse activiteiten van Droomparken. Bij nader onderzoek bleek dat veel bezwaren waren terug te voeren naar de gebrekkige, of het totaal ontbreken van communicatie door Droomparken.

Dit was voor ons aanleiding om een extra overleg met Droomparken te voeren met als uitkomst dat is toegezegd meer aandacht te besteden aan het vooraf inlichten van eigenaren over acties/werkzaamheden nabij hun kavel. Ook zal een communicatie protocol worden opgesteld.

 

Verhuur

Zoals u weet heeft Droomparken een verhuurpanel. Ieder park is vertegenwoordigd door twee afgevaardigden. Voor de Valouwe zijn dat Carla Blom namens de VVE en de heer E.A. Valk, eigenaar van een recreatie eenheid.

De afgevaardigden zijn verdeeld over drie werkgroepen m.n. werkgroep kosten, werkgroep kwaliteit en werkgroep omzet. Het doel is verbeteringen, aanvullingen en ideeën te krijgen waardoor de verhuuropbrengst omhoog gaat.

Door de “intelligente lockdown” is er nauwelijks verhuur en zijn er nauwelijks opbrengsten. Het park is niet gesloten geweest maar wel de voorzieningen zoals zwembad en lobby. Er zijn eigenaren die de rekeningen van Droomparken hierdoor niet kunnen betalen. Zij hebben nu ook geen geld om hun recreatie eenheid te updaten. Het park wil deze eigenaren graag tegemoet komen en verzoekt de mensen om zelf rechtstreeks contact op te nemen met het park om een regeling te treffen.

 

 

 

 

Vitale Valouwe

We zien op de Valouwe inmiddels op diverse plekken Tiny houses verschijnen. Dit is onderdeel van het aantrekken van een nieuwe doelgroep eigenaren/huurders. Wij vinden het verfrissend dat dit op de Valouwe wordt gerealiseerd.

De gesprekken over de toekomst van de Valouwe zullen in het najaar worden hervat.

 

Financiën

De Algemene ledenvergadering van 27 maart is afgezegd vanwege de corona maatregelen.

De kascontrole commissie heeft de kas inmiddels in orde gevonden. De penningmeester kan worden gedechargeerd. We zullen dit bij de volgende Alg. ledenvergadering agenderen.

De contributie voor 2020 ad € 20,00 moet nog door 13 leden betaald worden. Deze mensen worden individueel benaderd door de penningmeester.

De secretaris heeft, vanwege de hoge kosten en het geringe gebruik, de postbus opgeheven, de post gaat nu rechtstreeks naar zijn privé adres.

 

 

Bestuur

De taken in het bestuur zijn opnieuw verdeeld. Hierdoor is de eerder bedachte  uitbreiding van het bestuur niet meer noodzakelijk. De taken zijn nu als volgt verdeeld.

Paul Pirovano is voorzitter en doet gesprekken met de directie Droomparken.

Harry Hoekstra is vicevoorzitter en is eveneens betrokken bij bovenstaande gesprekken.

Carla Blom is penningmeester en afgevaardigde naar het verhuurpanel.

Hans de Grauw is secretaris.

Cees den Haan houdt de milieustraat in de gaten en let op het onderhoud van het park.

Jan Wouda houdt de communicatie via de vitrinekast bij.

Nel van Weerden doet het verslag van de vergaderingen en maakt de Nieuwsbrief Valouwe

Edith Verbraak houdt de ledenadministratie bij, adviseert in beleidszaken en springt in waar nodig.

 

Wij zien er naar uit dat we u in het najaar in goede gezondheid kunnen ontmoeten voor een Algemene Ledenvergadering.

 

Bent u de mail kwijtgeraakt, alle informatie en het laatste nieuws, vindt u terug op de website:  https://www.verenigingvalouwe.nl/

 

Namens het bestuur van de VVE

Nel van Weerden

Geef een reactie