Ledenvergadering vervallen/ uitgesteld

Ledenvergadering vervallen / uitgesteld.

Aan de leden van de VVE
 
De geplande ledenvergadering van de VVE in Eerbeek op vrijdag 27 maart 2020 komt te
vervallen.
Dit besluit is genomen om een eventuele besmetting met het corona virus te voorkomen.
Het bestuur betreurt deze beslissing om de vergadering uit te stellen, maar gezien de
huidige situatie is het niet verantwoord om met zoveel mensen bij elkaar te zijn

De ledenvergadering gaan we nu in het najaar plannen. U wordt hier tijdig van op de
hoogte gesteld.
Op voordracht van het bestuur, blijven Jan Wouda en Hans de Grauw, bestuurslid. .

Met vriendelijke groet namens het bestuur,
Hans de Grauw (secretaris VVE)

Geef een reactie