Facturering MJOP 2016 – 2020

Beste leden,

De afgelopen tijd hebben we diverse vragen ontvangen over de facturatie van het MJOP. (Meer Jaren Onderhoud Plan) en de verwarring over het berekende bedrag.

Graag willen we dit nog even toelichten.

In april 2016 is met Droomparken afgesproken om de onderhoudskosten, zoals kosten voor asfaltering die mede door de eigenaren moet worden betaald, uit te smeren over 5 jaren.Tevens is toen afgesproken om voor komende kosten, vijf jaar €49,45 te sparen. De facturatie liep destijds vertraging op, waardoor we in 2018 nieuwe afspraken hebben gemaakt over het 5 maal innen van de kosten.

De kosten van asfaltering bedroegen in 2016 €134,05 per kavel. Verdeeld over 5 jaar is dat 5 x €26,81.

Het bedrag van €76,26 is dus opgebouwd uit: €26,81 en €49,45= €76,26

Door de vertraging in facturering is in 2018 een afspraak gemaakt om de bedragen van het MJOP versneld te betalen in 2019 en 2020. Om een niet meer te achterhalen reden is een tijd foutief aangenomen dat de laatste betalingen €55,- zouden bedragen.

De ontvangen factuur voor €76,26 is dus juist. De laatste termijn wordt eind van dit jaar gefactureerd.

Inmiddels is met Droomparken een afspraak gemaakt, om verantwoording te krijgen over de besteding van het gespaarde bedrag. Tevens zullen we de komende periode nieuwe afspraken maken over de termijnbedragen voor het MJOP voor de komende 5 jaar tot 2026.

Paul Pirovano  (voorzitter VVE)

Ps. Er zijn op dit moment 103 enquête formulieren ingevuld, betreffende de aanschaf van de slimme meters. Zie laatste nieuwsbrief van mei 2020. U hebt nog tot volgende week dinsdag 23 juni de gelegenheid om uw mening te geven. Daarna gaan wij met een advies naar Droomparken. Willen diegene die nog niet de enquête hebben ingevuld alsnog met ons meedenken? Hieronder de link naar de enquête.

https://forms.gle/EVAydFyeG4T78exY6


Geef een reactie