Aanschaf slimme meters, gas, water en elektrisch.

                                                                                         Beekbergen, 20 mei 2020

Aan de leden VVE,

Bericht van bestuur Vereniging Valouwe Eigenaren.

Beste eigenaren,

Het bestuur heeft vorig jaar veel opmerkingen gekregen over onjuiste en foutieve meteropnames van zowel gas, als elektrisch en waterverbruik. In eerste instantie is geprobeerd om de eigenaren toegang te verlenen tot de verschillende meters om de standen zelf te controleren en door te geven. Dit initiatief stuit op te veel problemen.

Inmiddels is op aangeven van DP nader onderzoek gedaan naar “slimme” meters. Dit houdt in dat de huidige oude meters dan vervangen zouden worden door digitale meters, die door u op afstand, dus ook thuis, en op ieder moment, kunnen worden bekeken. Dit geeft u meer mogelijkheid om uw verbruik van water, gas en elektriciteit zo nodig bij te sturen. Op Droompark Schoneveld in Zeeland wordt met deze meters al een proef uitgevoerd.

Uitgaande van 300 woningen  op de Valouwe worden de kosten per kavel begroot op rond de € 1.050,-.

Na overleg met ons bestuur is Droomparken bereid 30% van de kosten voor haar rekening te nemen, dus € 315,-. Het resterende bedrag, € 735,-, komt voor rekening van de eigenaren. Droomparken is bereid dit voor te financieren. Gezien de lange levensduur van de meters mogen we dit bedrag aflossen in 15 jaar, hetgeen zou neerkomen op € 49,- per jaar.

Voor het raadplegen van de meters is een abonnement nodig van € 12,40 per jaar, waarvan DP de helft voor haar rekening wil nemen. Afgerond zou het ons dus 15 jaar lang € 55,- per jaar gaan kosten.

Als we nu doortastend handelen kunnen we vanaf het najaar 2021 zelf, indien gewenst zelfs dagelijks, onze meters raadplegen. Als bestuur van de VVE willen we over dit item niet alleen beslissen. In de huidige coronacrisis kunnen we geen algemene ledenvergadering organiseren, dus hebben we besloten via deze enquête uw instemming te vragen voor de vervanging van de water-, gas- en elektriciteitsmeters en de daarbij behorende kosten.

De bovengenoemde bedragen zijn een goed berekende inschatting doch indicatief. Alleen bij meerderheid van positieve stemmen geven wij Droomparken een positief advies en zal één en ander definitief worden uitgewerkt en krijgt u nadere informatie.

We hechten eraan om u te laten weten dat uw bestuur unaniem achter het voorstel staat.

Klik op onderstaande link om in het stemformulier te komen.

https://forms.gle/EVAydFyeG4T78exY6

Wilt u dit zo snel mogelijk terugsturen? Alvast bedankt voor uw reactie,

Namens het bestuur Vereniging Valouwe Eigenaren,

Hans de Grauw (secretaris)

   

Geef een reactie