Lidmaatschap

Het lidmaatschap van Vereniging Valouwe Eigenaren staat open voor iedereen die eigenaar is van één of meerdere kavels op recreatielandgoed de Valouwe.

Jaarlijks, in januari, bent u een contributie verschuldigd die op de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld.

Uit de contributiegelden worden de kosten van de vereniging betaald, ook de kosten van initiatieven vanuit de leden betalen we hiervan. Voor Incidentele juridische advieskosten houden we een reserve aan.

De contributie voor het verenigingsjaar 2020 is vastgesteld op € 20,-.

Bent u eigenaar van een kavel op de Valouwe en wilt u uw belangen door Vereniging Valouwe Eigenaren laten behartigen, vul dan onderstaand formulier in.

Inschrijfformulier Vereniging Valouwe Eigenaren
Aanhef:
de heermevrouw
Voornaam of voorletter(s):

Achternaam:Straatnaam:

Huisnummer:

Postcode:

Woonplaats:

Land:

e-mail adres:Telefoon 1

Telefoon 2 (optioneel)


Eigenaar van kavel(s):

op recreatielandgoed de Valouwe, schrijft zich hierbij in als lid van de Vereniging Valouwe Eigenaren.

Wordt uw accommodatie op dit moment of binnenkort verhuurd via Droomparken?

JaNee

Heeft u anders dan het bezit en de verhuur van bovengenoemde kavel(s) met bungalow,
een belang bij of in Droomparken of zijn werkmaatschappijen (bijvoorbeeld arbeidsrelatie,
commercieel belang, aandelenbezit)?

JaNee

Indien “Ja”:
Toelichting (verplicht):

Op dit formulier is ons privacyreglement van toepassing. Klik hierop voor onze privacyverklaring.

Na ontvangst van het inschrijfformulier krijgt u toegang tot de besloten delen van onze website zoals verenigingsdocumenten, VVE nieuwsbrieven en het forum. Ook heeft u toegang tot de ledenvergaderingen en kunt u uw mening en stem laten meewegen. Door middel van de VVE nieuwsbrieven blijft u op de hoogte van alle (soms juridische) stappen die wij namens de leden jegens de parkbeheerder zetten.

De statuten van onze vereniging vindt u hier: Statuten VVE

Bankrekening: NL75RABO 0130 1745 48 (Rabobank Apeldoorn)
KvK nr. 52629341