Verslag secretaris VVE 2017

Verslag secretaris VVE 2017

Eind december had onze vereniging 148 leden met 156 kavels.

Als bestuur zijn we acht keer bij elkaar geweest om te vergaderen. En zijn er twee ALV gehouden. Diverse keren overleg met de federatie DP, verhuurzaken en parkoverleg met Richard Weijers. Vergaderingen bijgewoond over de visieplannen van DP.

Ingekomen post met diverse onderwerpen: Adreswijzigingen, opzeggingen i.v.m. verkoop en nieuwe aanmeldingen. Meldingen van afgebroken takken door de sneeuwval en de daarbij toegestuurde rekeningen van DP. Vragen over de energierekeningen/ tarieven, sleutels van energie kasten, slagboom die geregeld open staat, servicepakket van DP, over contributiebetalingen (vaak het gevolg van geen kavelvermelding!), inlogcodes voor de website (zoek of niet gehad), boomonderhoud, internet, rekening  asfalteringswerkzaamheden, MJOP. mail DP over privé verhuur en over vliegveld Lelystad. Waarderingen over ons werk als bestuur. J

Waar heeft het bestuur het afgelopen jaar aan gewerkt en wat hebben we bereikt:

Na een jaar zonder rechtszaken, het afsluiten van het convenant met DP over de energietarieven.

 €5000,- van DP als compensatie gerechtskosten en geen aanspraak door DP om proceskosten te betalen.  

Overdracht website heeft veel energie gekost en nog steeds. Er zit wel vooruitgang in.

Contributie betaling voor eigenaren met meerdere kavels vereenvoudigd, door statuten wijziging.

In samenwerking met DP: Regelmatig controle van verlichting, vuilnis/ groencontainer. Nieuwe/oude fontein teruggeplaatst. Verpaupering stukje Berkenlaan, extra onderhoud speeltuintjes, trap over de spoorbaan, spiegels bij de uitgangen, vitrinekast voor de advertenties van de VVE, opvulling van bermen, hondenbevestigingsring bij de wasserette, sleutels meterkasten voor iedere eigenaar, DP betaalt het eerste jaar contributie voor nieuwe leden, zowel in 2017 als 2018, AED in de wasserette, eerste aanzet om overleg te hebben met DP om verpaupering van de Valouwe tegen te gaan, contributie verlaging VVE naar 20 euro in 2018 .

Hans de Grauw (Secretaris)

 

 

 

Geef een antwoord