Jaarverslag secretaris 2018

Jaarverslag 2018 VVE

 

Bestuur:

In 2018 zijn er acht bestuursvergaderingen en één ledenvergadering gehouden. Het dagelijks bestuur heeft daarbij veelvuldig contact gehad waarbij ook digitale communicatie niet meer te missen is. Enkele bestuursleden hebben regelmatig vergaderingen met DP over parkbeheer en verhuurzaken, deze laatste is een landelijk overleg.

 

Ingekomen post:

Er is weer veel gecommuniceerd met het secretariaat, zowel per mail als telefonisch. De onderwerpen waren vaak gerelateerd aan de berichtgeving van DP als ook van de kant van de vereniging. Hierbij een opsomming van de meeste onderwerpen: Boomonderhoud, contributie betaling, melden van verkoop en aankoop chalet voor aan/afmelding van lidmaatschap, verandering mailadressen, servicepakket aangeboden door DP, verhuurprovisie DP, waarderingen voor bestuur, bereikbaarheid website, zoals inlogcodes enz., sleutels energiekasten, internetaanleg /kasten/ kosten en hotspot mogelijkheden, hulp aanbod speelveld, hulpaanbod commissie vitaal, overlast auto’s en arbeidsmigranten, hygiëne zwembad, beheer vuilcontainer.

 

Zaken waar mee wij als vereniging mee bezig zijn geweest:

De website is opnieuw opgestart m.b.v. ons lid Pieter, die een totaal nieuwe site heeft opgezet en met uiteindelijk een makkelijke en toch veilige inlogmethode. Pieter heeft het technisch onderhoud van de site ook op zich genomen. Logo ontworpen. De vitrinekast is geplaatst en een begin gemaakt met het vullen d.m.v. mededelingen en advertenties. Privacyverklaring. Overleg energieprijzen (propaangas). Er zijn nieuwe spiegels geplaatst bij de uitgang van het pannenkoekenhuis. Aanleg van trapveldje met div. speelmogelijkheden. Instellen van commissie Valouwe Vitaal. Verzoek aan DP om ook in 2018 de contributie voor nieuwe leden te betalen. Er zijn in februari dertig betalingsherinneringen verstuurd om de contributie alsnog te voldoen. Carla Blom, die verhuurzaken behartigt, heeft plaatsgenomen in het bestuur. Nota gemaakt: Visie op de toekomst van de Valouwe, waarmee wij in 2019 in overleg gaan met DP. Hierbij is door DP aangeboden om een architect aan de commissie toe te voegen, om een standaardisatie van aanbouwsels en kleurgebruik te krijgen.  Het parkoverleg met Harry, Cees en parkbeheerder heeft regelmatig plaatsgevonden, waarbij veel van bovenstaande onderwerpen besproken zijn.

 

Ledenaantal:

Eind december 2018 had onze vereniging 155 leden met 163 kavels.

Hans de Grauw (secretaris VVE)

 

  

Geef een antwoord