Verslag bestuursvergadering 16 januari 2020

Bestuurs vergadering donderdagavond  16-01-2020, 19.30 uur te Eerbeek 

 

 

Afwezig met melding: Nel en Carla.

 

Agenda punt 2

mededelingen:  een paar aanmeldingen voor zitting in het bestuur gekregen.

                         4 opzeggingen , met dank voor het werk van het bestuur. Reden van                             

                         opzeggingen dat het chalet is verkocht.

                         Leden hebben nog geen factuur voor vastrecht gekregen, welke ze wel in 2017                                   

                         hebben gekregen.  Is niet correct. Wordt uitgezocht door bestuur.

 

Agenda punt 3

 verslag 1 november is goed gekeurd.

 

Agenda punt 4

Paul en Carla hebben de jaar rekening besproken, maar nog niet geheel af.

De begroting is gereed.   

Minder geld binnen door contributie.  153 leden in het begin van  2020, 

uitgave is hetzelfde gebleven, bestuur vergadering iets hoger ivm zaal huur.

Postbus en website is hoger op de uitgaven.   

De juridische post wordt uit de begroting  gehaald.

2 wijzigingen worden nog doorgevoerd, en dan kunnen we het voor leggen, op 27 maart, aan de

leden.

 

Agendapunt 5

Overleg met Droomparken is verplaatst.   Wij willen graag een datum welke ook voor Jacq. mogelijk is.

De komende afspraak houden we aan. Maar de nieuwe afspaak graag met Jaq.  Jaq treedt op als

adviseur.

 

Agenda punt 6

Eerste meeting ivm klachten Richard  is geweest bij de receptie aan de Hoge Bergweg

Harry samen met Paul in gesprek met Clif en Richard.

Gesprek is prettig gegaan,  bij het  volgende  overleg is Kliff er ook bij.

Het volgende overleg is samen met  Harry, Paul, Richard en Kliff dat gaat over parkzaken.. 

Meter kasten duurt al erg lang, 3 jaar terug afspraak gemaakt om de eigenaars de sleutels te geven.

Dit is weer terug gedraaid.  Ook plexiglas heeft de aandacht gehad als deur van de kast.  en ook gesproken over  meters  welke uit te lezen zijn op afstand.

Maar tot heden is er nog geen oplossing.

9 januari heeft Paul een geprek gehad ivm meterkasten. Met de 3 oplossingen:

Optie 1    een   kast naast chalet, kosten 4200 euro.

Optie 2    slimme meter voor water en elektra  kosten  500 euro.

                De 500 euro over 15 jaar uitsmeren, kosten zijn dan 52,07 per kavel per jaar.

                De prijs is incl de abonnement kosten (€12,- per jaar) voor uitlezen standen.

Optie 3    slimme gasmeter kost extra  960 per kavel.

                Gas meter 76,40 per jaar  incl uitlezen van de standen.

Wij nemen het voorstel mee naar het bestuur en leden vergadering.

Met oude systeem betaalde Droomparken een bedrag aan Buitenhuis.

Het bestuur gaat in overleg met Droomparken over de kosten van slimme meters en ook een voorstel doen om evt per maand te betalen. Het nieuwe systeem heeft ook voordeel voor droomparken.

 

Bestuur gaat akkoord om Harry en Paul te laten praten met Droomparken om verder het systeem te bespreken, en de kosten naar beneden te halen.  Ook is er de vraag of een ieder mee moet doen ?  Mogen de eigenaren zelf beslissen of  moeten ze mee doen ?

Geprek voor 28 februari gemaakt, om tijdens de algemene ledenvergadering dit evt ter sprake te brengen. Naar gelang de uitkomst van het gesprek met Clif  en de prijsstelling.

 

Agenda punt 7

Carla is afwezig., maar wil graag versterking om samen in het verhuurpanel te zitten namens de Valouwe.

Droomparken wil graag aktiever in overleg gaan met de leden van het verhuurpanel.

Jan wil met Carla mee voor verhuurpanel.

En Jan neemt akties om meer contact te krijgen met verhuurders.

 

Agenda punt 8

Vereniging Bospark heeft toenadering gezocht met bestuur VVE.   

Harry en Paul gaan gesprek aan met bestuur van Bospark t.a.v. MJOP 2020 – 2024 van  VBBE.

 

Agenda punt 9

Bestuur wil het gebruik van de website promoten en meer en gemakkelijker  te laten werken.

En we zijn in overleg om te kijken wie, wat gaat doen in het bestuur.

 

Agenda punt 10

Vitrine  kast tl balk defect, Cees los dit op.

Kastrand wordt vastgezet door Jan.

Jan onderhoud de vitrine  kast

Slagboom bij Tinyhuizen staat vaak open. De receptie weet er van, maar de technische dienst verzuimt het om deze te sluiten.

Lantaarnpalen moeten weer terug gezet worden bij Tinyhuizen.  Is ‚s-avonds op parkeerplaats erg donker en voor de fietsers welke langs de slagboom gaan is het ook niet veilig om dit in het donker te doen.  Ook het gevoel van onveilig (inbraak) wordt hierdoor versterkt. 

Afval container graag een meter verder van de groen container zetten.om gemakkelijker de zij

ingang van de stortcontainer te gebruiken

Nota park kosten in 2020 niet goed, internet is nu per jaar ipv per 6 mnd.gefactureerd.  Is niet de afspraak met aangaan van internet via park.

 

 

 

                                

 

 

Geef een antwoord