Verslag bestuursvergadering 15 mei 2020

Bestuurs vergadering Vereniging Valouwe Eigenaren

 

Datum: 15 mei 2020

Via telefoon

Locatie ieder thuis

 

Aanwezig:

Ochtend sessie 09.00 uur: Paul, Harry, Carla, Hans

Avond sessie 19.00 uur: Paul, Hans, Cees, Nel, Jan, Edith

 

Samengesteld verslag 15 mei 2020:

 

1   Voorzitter mededelingen

Cees is vandaag 55 jaar geworden, hij wordt van harte gefeliciteerd.

 

2    Secretaris/ penningmeester  mededelingen

Carla meldt dat er 15 leden zijn die nog niet betaald hebben. Zij gaat deze leden bellen.

 

3    Ingekomen post

Hans heeft een lijstje gestuurd met de ingekomen post. O.a. Opzeggingen, aanmeldingen, vragen over verzekeringen, mail, contributie, van het gas af. Ook meldingen over communicatie en slordig handelen van personeel DP, bereikbaarheid DP, 

Een bewoner merkt op dat bij verkoop van het chalet de nieuwe eigenaar veel meer gaat betalen voor de huur van de grond.

Alle opmerkingen zijn of beantwoord of meegenomen in parkoverleg of doorverwezen.  

 

4    Notulen bestuursvergadering 28 februari j.l.  (eerder toegezonden)

Vraag n.a.v. het MJOP 2021, is dit al besproken met de directie DP? Dit komt later.

Notulen goedgekeurd.

 

5    Verhuurpanel

De panelleden zijn verdeeld over 4 groepen. Iedere groep onderzoekt een bepaald item, kosten, omzet, verhogen van verhuuropbrengsten. In de afgelopen periode is dit voor het eerst zo gedaan.

Uit de werkgroepen komen ideeën. Verzocht wordt om dit nog even voor je te houden omdat onderzocht moet worden of het uitgewerkt kan worden.

Het park heeft te maken met veel annuleringen. De hoop is op een goede zomer gevestigd. Het kan zijn dat er veel gasten komen die nu niet naar het buitenland kunnen.

Droomparken heeft een contract met reisorganisatie Tui gesloten. Tui geeft vouchers af die besteed kunnen worden in de Droomparken. Er wordt ook met andere reisorganisaties onderhandeld.

Verhuurders zullen mogelijk geringe verhuuropbrengsten hebben. De kosten kunnen dan niet verrekend worden met de verhuuropbrengsten. Droomparken biedt aan dat zij de kosten in termijnen mogen betalen. Inventarisregel zal in deze tijd, niet zo strikt gehandhaafd worden, aldus Kliff.

 

7    Gesprek met Richard en Kliff van 7 mei a.s.

Harry heeft een samenvatting van het gesprek gemaakt en aan de bestuursleden gemaild.

Kliff is blij met de appjes van Cees. Hij kan dan actie ondernemen.

Het bestuur VVE ziet de communicatie van Droomparken naar diverse partijen als het grootste probleem. Bij sommigen eigenaren wordt na het ontvangen van een brief dat er achterstallig onderhoud is zonder meer de stroom afgesloten. Kliff geeft aan dat er een communicatieprotocol is. Hierin staat hoe zij met eigenaren moeten communiceren in diverse situaties. Het communicatieprotocol zal worden toegestuurd. (door wie?)

De VVE vindt het terecht dat eigenaren erop aan worden gesproken dat het er goed moet blijven uitzien. Wanneer een eigenaar niet meer aan zijn betalingsverplichting kan voldoen staat Droomparken bij beslaglegging achter in de rij.

Kliff wil niet dat er allerlei bouwsels en aanhangsels komen en wil dit handhaven.

In de situatie van P28a woonde de eigenaar in Denemarken. Deze man is overleden. De erven doen niets, DP wil het nu kopen.

Kliff is vrij duidelijk zelfstandige verhuur mag niet meer dan 4 weken per jaar volgens het parkreglement.  De VVE vraagt zich af of het rechtsgeldig is en het park je dit mag verbieden als het je eigen chalet en je eigen grond is. Jacques is gestopt met de verhuur via Droomparken en zelf gaan verhuren. Daarna heeft hij alleen het animatieteam nog betaald.

 

Het bestuur VVE stuurt een enquête naar de leden van de vereniging om te peilen of eigenaren geïnteresseerd zijn in drie slimme digitale meters voor gas, elektriciteit en water. De meter kan op ieder gewenst moment digitaal afgelezen worden. De aanlegkosten, inclusief abonnement real time uitlezen meterstanden, komen gedurende 15 jaar op €55,00 per jaar. Dit komt waarschijnlijk in het Meer Jaren Investeringsplan. 

 

8   Takenlijst van 28 februari:

Hans

        heeft de postbus opgeheven en een adreswijziging door gestuurd naar de KvK.

        Hans heeft lid gesproken en hem bedankt voor zijn aanbod om in het bestuur plaats te nemen.

Paul en Harry

        Bij lamp 56 is de kabel kapot. Hier is tot heden geen actie op ondernomen.

        Afspraak schouw is verzet naar 12 juni

        Het internet kan moeilijk per halfjaar betaald worden omdat in het financieel programma van Tommy veel niet mogelijk is.

 

9    Rondvraag:

– Cees: Bij I8 zijn de laurierstruiken eruit gehaald i.v.m. het plaatsen van een chalet. Dit is niet besproken met de eigenaar. De struiken zijn teruggeplaatst, maar gaan dood.

Dit is gemeld bij Richard. De eigenaar moet eerst zelf stappen ondernemen. Wij hebben een brief van hem ontvangen. Droomparken had ook hier eerst moeten communiceren en dan pas handelen.

– De slagboom bij Tiny houses staat veel open. Advies: Blijven reageren.

– Hans: De nieuwsbrief moet uit. Nel biedt aan hem te maken, maar daar heeft ze wel kopij voor nodig.

– Harry: Volgende bestuursvergadering kan weer in het Cultuurhuis plaats vinden, daar is ruimte genoeg om de corona maatregelen te handhaven.

-Carla: Kan er op het inschrijfformulier een vakje komen of men wil verhuren via DP?

            Kan er een e-mailadres komen voor verhuur?

10  Sluiting

Takenlijst: 

         Hans:  Op het inschrijformulier komt de vraag of men wil verhuren via DP.

         Jan:  Er hangt nog een verzoek om hulp van het bestuur, in de vitrinekast. Jan haalt    dat weg.

      –    Cees en Jan: Voor 12 juni de verlichting inventariseren.

      –    Nel: maakt een opzet voor de nieuwsbrief.

      –    Allen: Meedenken over inhoud van de nieuwsbrief.

 

De vergadering is telefonisch goed verlopen.

Op 26 juni de volgende vergadering in Eerbeek.

 

 

Geef een antwoord