Archief bestuursvergaderingen

Bestuurszaken

  • Deze pagina is alleen zichtbaar en toegankelijk voor bestuursleden.
  • Op deze pagina worden de documenten geplaatst die alleen bestemd zijn voor het bestuur.

Actueel rooster van aftreden Bestuur

Het Bestuur bestaat uit 8 leden; statutair is vastgesteld dat elk Bestuurslid voor 3 jaar mag blijven zitten, waarna herkiezing mogelijk is. Onderstaand schema is zodoende een handreiking. De termijn eindigt jaarlijks in november.

Naam bestuurslid Aftredend in Huidige functie Status
Jacques Derkse (DB) 2020 Voorzitter
Paul Pirovano  (DB) 2018 Penningmeester
Hans de Grauw (DB) 2019 Secretaris
Harry Hoekstra 2018 Vicevoorzitter
Cees den Haan 2020
Edith Verbraak 2018
Nel van Weerden 2020
Jan Wouda 2019

 

Door bestuur te gebruiken documenten

 


 

 

Geef een antwoord