bestuur

Voorzitter: Paul Pirovano, (D4) 
Vice-voorzitter : Harry Hoekstra, (K14)
Secretaris : Hans de Grauw, (Q4)  
Penningmeester:Carla Blom, (E06) 

Lid verhuurzaken: Eric Valk (Q13)
Lid: Cees den Haan, (N11)

Lid: Vacant 
   
Lid: Nel van Weerden, (M03)

Lid: Edith Verbraak, (C16)    Edith doet ter ondersteuning van de secretaris, de ledenadministratie.

U kunt de bestuursleden bereiken via het contactformulier.


In 2022 zijn de volgende bestuursvergaderingen gepland.

Vrijdag 21 januari

Vrijdag 4 februari – extra ledenvergadering

Vrijdag 18 maart

Vrijdag 29 april

Vrijdag 3 juni

Vrijdag 12 augustus

Vrijdag 21 oktober

Vrijdag 11 november – Algemene Leden vergadering


Rooster van aftreden Bestuur (versie 2022)

Oprichtingsdatum april 2011

Het Bestuur bestaat uit 8 leden; statutair is vastgesteld dat elk Bestuurslid voor 3 jaar mag blijven zitten, waarna herkiezing mogelijk is.

Onderstaand schema is zodoende een handreiking, termijn eindigt jaarlijks in april.

Paul Pirovano (DB) ……………2024             voorzitter               

Hans de Grauw (DB)…………..2023            secretaris

Carla Blom…………… ………..2022             penningmeester     

Harry Hoekstra…………………2022            vicevoorzitter

Cees den Haan………………..2024

Edith Verbraak…………………2022

Nel van Weerden……………..2024

Jan Wouda…………………….2023 ( tussentijds afgetreden i.v.m. verkoop chalet)